Profesjonaliści
Ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz wsparcie tych, które zostały pokrzywdzone, to kluczowe zadania wielu instytucji i organizacji. Opracowaliśmy wiele materiałów, które dostarczą Państwu niezbędnej wiedzy z tego obszaru.
Dzieci uczestniczące w procedurach prawnych
Materiały dotyczące m.in.: strategii prowadzenia przesłuchania małoletniego świadka; metodyki pracy kuratora procesowego; wyposażenia pokoju przesłuchań przyjaznego dzieciom; procedury „Niebieskiej Karty”.
Czytaj więcej
Przemoc i wykorzystywanie seksualne dzieci
Materiały dotyczące m.in.: procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci; terapii dzieci z doświadczeniem wykorzystania seksualnego; analizy polskiego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem; możliwości chronienia dzieci przed wykorzystaniem seksualnym.
Czytaj więcej
Komercyjne wykorzystywanie dzieci
Materiały dotyczące m.in.: procederu handlu dziećmi; przeciwdziałania wykorzystywaniu dzieci w turystyce seksualnej; świadomości nastolatków na temat niebezpiecznych kontaktów seksualnych.
Czytaj więcej
Kwartalnik “Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”
To periodyk wydawany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.
Czytaj więcej
Platforma edukacyjna FDDS
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleń i konferencji z obszaru działania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynującej sieć Centrów Pomocy Dzieciom w Polsce
Czytaj więcej
Pomoc dzieciom
Gdzie mogę szukać pomocy dla dzieci i młodzieży, z którą pracuję?
Czytaj więcej

Polityka prywatności | Polityka Cookies

2021 © Centrum Pomocy Dzieciom | Wszelkie prawa zastrzeżone