Profesjonaliści

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz wsparcie tych, które zostały pokrzywdzone, to kluczowe zadania wielu instytucji i organizacji. Opracowaliśmy wiele materiałów, które dostarczą Państwu niezbędnej wiedzy z tego obszaru.

Dzieci uczestniczące w procedurach prawnych

Materiały dotyczące m.in.: strategii prowadzenia przesłuchania małoletniego świadka; metodyki pracy kuratora procesowego; wyposażenia pokoju przesłuchań przyjaznego dzieciom; procedury „Niebieskiej Karty”.

Czytaj więcej

Przemoc i wykorzystywanie seksualne dzieci

Materiały dotyczące m.in.: procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci; terapii dzieci z doświadczeniem wykorzystania seksualnego; analizy polskiego systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem; możliwości chronienia dzieci przed wykorzystaniem seksualnym.

Czytaj więcej

Komercyjne wykorzystywanie dzieci

Materiały dotyczące m.in.: procederu handlu dziećmi; przeciwdziałania wykorzystywaniu dzieci w turystyce seksualnej; świadomości nastolatków na temat niebezpiecznych kontaktów seksualnych.

Czytaj więcej

Kwartalnik “Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”

To periodyk wydawany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów – psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych – na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci.

Czytaj więcej

Platforma edukacyjna FDDS

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleń i konferencji z obszaru działania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, koordynującej sieć Centrów Pomocy Dzieciom w Polsce

Czytaj więcej

Pomoc dzieciom

Gdzie mogę szukać pomocy dla dzieci i młodzieży, z którą pracuję?

Czytaj więcej