Znajdź najbliższą placówkę


Nie bój się poprosić o pomoc.
Doświadczeni terapeuci z tych placówek udzielą wsparcia Twojemu dziecku.

WYBIERZ MIASTO:

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku

Home

ul. gen. Franciszka Kleeberga 8, 15-691 Białystok

Godziny otwarcia:

Recepcja: poniedziałek-czwartek 8:00-19:00; piątek 8:00-16:00 
Praca terapeutyczna: poniedziałek-czwartek 8:00-19:00; piątek 8:00-16:00

Komu pomagamy


Oferta pomocowa Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku skierowana jest do: 

 • krzywdzonych dzieci i młodzieży będących w procedurach prawnych oraz ich rodziców/opiekunów 
 • dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym po zdarzeniach traumatycznych oraz ich rodziców/opiekunów 
 • dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń zachowania oraz ich rodziców/opiekunów 
 • rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 
 • kobiet w okresie poporodowym 

Działania terapeutyczne udzielane są  mieszkańcom miasta Białystok. 

Zespół


Red dot

Anna Tuszyńska

dyrektor CPD, pedagog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy

Workers
Red dot

Katarzyna Kłubowicz

zastępca dyrektora, psychotraumatolog, interwent kryzysowy

Red dot

Justyna Bacławska

pedagog, psychoterapeutka

Red dot

Jacek Bida

specjalista psychiatrii, psychoterapeuta

Workers
Red dot

Karolina Bielska- Dąbrowska

psychoterapeutka

Red dot

Barbara Chrzanowska

konsultant, lekarz pediatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Red dot

Anna Cimochowska

socjoterapeutka

Red dot

Anna Czerniakiewicz

psycholog

Workers
Red dot

Agnieszka Dubieniecka

socjoterapeutka

Workers
Red dot

Klaudia Gąsowska

obsługa recepcyjna

Red dot

Ewa Hołdakowska

obsługa techniczna

Red dot

Emilia Jabłońska

psychoterapeutka, socjoterapeutka

Red dot

Anna Kardasz

asystentka projektów

Red dot

Anna Klimek

specjalista psychologii klinicznej

Workers
Red dot

Alicja Kostecka

psycholog, certyfikowana dogoterapeutka

Red dot

Joanna Krasowska

psychoterapeutka

Red dot

Agnieszka Kułak-Bejda

lekarz

Red dot

Agata Lulewicz

psychoterapeutka, psycholog

Red dot

Julita Maleszewska

psychoterapeutka, psycholog

Workers
Red dot

Paulina Młynarczyk

pedagog, psychotraumatolog

Workers
Red dot

Agnieszka Mudrewicz

psycholog, psychoterapeutka

Red dot

Agnieszka Onoszko - Grodzka

pedagog, psychoterapeutka

Workers
Red dot

Aneta Rudnicka-Porowska

psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka

Red dot

Piotr Rutkowski

lekarz, specjalista psychiatrii

Red dot

Anna Szczepańczyk

terapeutka

Red dot

Magdalena Siłkowska

radczyni prawna

Red dot

Ewa Szuma

psychoterapeutka

Oferta


Nasi terapeuci prowadzą szkolenia na rzecz pracowników białostockich szkół i przedszkoli w zakresie m.in. pierwszej pomocy w kryzysie; wsparcia dziecka w kryzysie na terenie przedszkola/szkoły; podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego uczniów.

 

OFERTA POMOCOWA:

 • terapie indywidualne/ indywidualne konsultacje psychologiczne
 • terapie rodzin
 • grupy socjoterapeutyczne dla dzieci wieku 5-14 lat
 • grupa psychoterapeutyczna dla młodzieży
 • Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej
 • konsultacje psychiatryczne dla podopiecznych objętych opieką terapeutyczną
 • grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia dla rodziców
 • zajęcia grupowe dla rodziców i dzieci
 • grupa dla mam z niemowlętami
 • konsultacje indywidualne dla kobiet w depresji poporodowej

 

Film promujący CPD w Białymstoku_1
Film promujący CPD w Białymstoku_2

 

 

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku

Home

ul. Jana Uphagena 18, 80- 237 Gdańsk

Godziny otwarcia:

Recepcja:
poniedziałek – piątek
godziny 8:00-18:00 

Praca terapeutyczna:
poniedziałek – piątek
godziny 8:00 – 20:00
 

Komu pomagamy


Oferta Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku skierowana jest do dzieci i młodzieży, które doświadczyły różnego rodzaju przemocy, w tym psychicznej, fizycznej, wykorzystania seksualnego lub były świadkami przestępstw oraz do ich niekrzywdzących rodziców/ opiekunów prawnych.

Z pomocy CPD mogą skorzystać dzieci i młodzież bez względu na płeć,  miejsce zamieszkania, narodowość, kolor skóry, wyznanie i orientację seksualną. 

 

Zespół


Red dot

Mirosława Gorgol-Foxenius

psychoterapeutka, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Workers
Red dot

Adriana Górko-Ciesielska

psycholożka, psychoterapeutka

Red dot

Joanna Jezierska

psycholożka, pedagożka, psychoterapeutka

Red dot

Joanna Leszkowska – Wiese

psycholożka, psychoterapeutka

Workers
Red dot

dr Agata Milik - Brzezińska

psycholożka, psychoterapeutka

Workers
Red dot

Karolina Osowska

psycholożka, psychoterapeutka

Red dot

Karolina Putz

psycholożka, psychoterapeutka

Workers
Red dot

Małgorzata Sitniewska – Kazimierczyk

psycholożka, psychoterapeutka

Workers
Red dot

Karolina Szot

psycholożka, psychoterapeutka

Workers
Red dot

Kateryna Volokh

psycholożka

Red dot

Olga Kierzkowska – Kałużna

lekarz psychiatra

Red dot

dr Marta Flis- Świeczkowska

radczyni prawna

Workers
Red dot

Maciej Siemiątkowski

kierownik administracyjny

Red dot

Martyna Szabat

asystentka ds. I kontaktu i obsługi sekretariatu

Red dot

Agnieszka Bielecka

specjalistka ds. projektów

Red dot

Ewa Kremer

koordynatorka CPD

Workers
Red dot

Katarzyna Ostrowska

adwokat

Oferta


Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, oferuje bezpłatną i kompleksową pomoc dzieciom, które doświadczyły bądź były świadkiem przestępstwa oraz ich niekrzywdzącym rodzicom/opiekunom prawnym.  

W Centrum Pomocy Dzieciom oferujemy: 
– konsultacje i wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży;
– konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców/opiekunów prawnych;
– psychoterapia dzieci i młodzieży;
– grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
– grupy psychoedukacyjne dla rodziców ;
– konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży;
– przygotowanie dzieci i młodzieży do przesłuchania w przyjaznym pokoju przesłuchań;
– konsultacje prawne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci będących pod opieką Centrum;
– wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe dla osób pochodzących z Ukrainy, doświadczonych traumą wojenną (wsparcie w języku ukraińskim);
– konsultacje dla profesjonalistów pracujących w obszarze ochrony dzieci;
– udostępniamy na potrzeby Sądu, Prokuratury, Policji przyjazny pokój przesłuchań; 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to jedna z trzech tego typu placówek prowadzonych przez FDDS.

Środki finansowe na naszą działalność otrzymujemy w formie dotacji od instytucji samorządowych i rządowych, a także darczyńców – firm i osób prywatnych. Każdy może nas wesprzeć darowizną lub przekazaniem na rzecz FDDS 1% swojego podatku Wspieraj nas

Materiały i pomoce edukacyjne
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dla dzieci, opiekunów i profesjonalistów pracujących z dziećmi, opracowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.  

Możesz skorzystać m. in. z poradników dotyczących sytuacji dziecka uczestniczącego w procedurach karnych , bezpieczeństwa dzieci w internecie czy też problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.
Wszystkie powyższe materiały i wiele innych są dostępne na Platformie Edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci.
Rodziców i nauczycieli, potrzebujących wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dziecka lub w zakresie udzielania pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym trudności, zapraszamy także do kontaktu pod bezpłatną i anonimową infolinią 800 100 100.  Więcej informacji. 

Wspierają nas


Urząd Miejski w Gdańsku

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SZANSA w Głogowie

Home

ul. Perseusza 13, 67-210 Głogów

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00

Dobro dziecka odgrywa pierwszoplanową rolę we wszystkich działaniach i decyzjach podejmowanych w Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie.
Dziecko jest traktowane podmiotowo, ma prawo do wyrażania swoich opinii i otrzymywania informacji jego dotyczących.
Jest to standard horyzontalny, skorelowany z każdym działaniem podejmowanym w CPD.

Film promujący CPD w Głogowie 1
Film promujący CPD w Głogowie 2

Komu pomagamy


Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie jest prowadzone przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA.

Jest to jedna z pięciu w Polsce i jedyna na Dolnym Śląsku placówka, w której pracujemy kompleksowo i interdyscyplinarnie z dziećmi, które doznały przemocy fizycznej, emocjonalnej, były wykorzystane seksualnie.

Pracujemy też z dziećmi i z młodymi ludźmi po próbach samobójczych oraz z dziećmi w okresie żałoby.

Ważnym aspektem naszej pracy jest edukacja grup zawodowych, które w swojej pracy mają kontakt z dzieckiem i rodziną.

Współpracujemy z placówkami edukacyjnymi, wymiarem sprawiedliwości, opieką społeczną, policją, pracownikami opieki zdrowotnej, z organizacjami pozarządowymi.

Zespół


Red dot

Anna Lechowska

specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Workers
Red dot

Alina Ostrowska-Jarzyna

pedagog

Workers
Red dot

Dariusz Grzemny

koordynator działu projektów

Workers
Red dot

Oliwia Nogacka

dyrektor Centrum Pomocy Dzieciom

Workers
Red dot

Dominika Błaszczyk

koordynator działu edukacyjnego

Workers
Red dot

Anna Tomicka

osoba pierwszego kontaktu

Red dot

Bożena Piróg

psychiatra dziecięcy

Red dot

Agata Pona

psycholog, psychoterapeuta

Workers
Red dot

Bożena Uznańska

psycholog

Workers
Red dot

Wanda Woźniak

psycholog

Workers
Red dot

Katarzyna Musielak- Głazowska

psycholog

Red dot

Paulina Kowalczyk- Burek

psycholog, psychoterapeuta

Red dot

Magdalena Kruszewska

prawnik

Workers
Red dot

Leszek Lechowski

prawnik

Red dot

Małgorzata Witkowska-Szabłykin

prawnik

Red dot

Aneta Mazurkiewicz

pracownik socjalny

Red dot

Joanna Pawłowska

psychoterapeuta DMT

Workers
Red dot

Natalia Łagodzka

pedagog, socjoterapeuta

Workers
Red dot

Jolanta Abucka-Włodarczyk

pracownik młodzieżowy

Workers
Red dot

Elżbieta Leszczyńska

pedagog, korepetytor

Workers
Red dot

Magdalena Naparło

pedagog, korepetytor

Workers
Red dot

Krystyna Szmagaj-Graniasta

księgowa, kadrowa

Workers
Red dot

Anna Skrzyniarz

księgowa

Red dot

Anna Lach-Serediuk

social media manager

Workers

Oferta


W CPD w Głogowie dziecko razem z rodziną znajdzie pomoc psychoterapeutyczną, ma możliwość konsultacji psychologicznych, uzyskania pomocy prawnej. Przyjmuje u nas psychiatra dziecięcy, pediatra udziela konsultacji medycznych, pracownik socjalny pomaga rodzinie wtedy, gdy znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej.
Jeśli dziecko ma trudności szkolne, pomagamy mu w nauce.
Używamy metod psychoterapii tańcem i ruchem prowadząc zajęcia z dziećmi, a spotkania dla rodziców wzmacniają ich kompetencje wychowawcze pe
łnią jednocześnie funkcję wspierającą. 

W CPD w Głogowie prowadzimy pokój do przesłuchiwania dzieci. Żadne dziecko, które musi być przesłuchane przez sąd, w Głogowie nie idzie już do budynku sądu.  

Wszystkie dzieci z terenu właściwości SR w Głogowie są przesłuchiwane w przyjaznych warunkach w Centrum Pomocy Dzieciom. Również Sąd Rejonowy ze Wschowy przesłuchuje u nas dzieci.  

Przygotowujemy dzieci do przesłuchania, co zmniejsza ich stres, a tym samym przyczynia się do składania wiarygodnych zeznań przez dziecko. 

Organizujemy szkolenia, konferencje, konsultacje dla profesjonalistów z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem. 

 

Wspierają nas


Działania Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie wspiera

CENTRUM POMOCY DZIECIOM FUNDACJI SEMPRE A FRENTE W LUBLINIE

Home

ul. Nadstawna 4 lok.6, p. II, 20-120 Lublin

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek, godz. 9:00 – 20:00

Komu pomagamy


Oferta pomocowa Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie Fundacji Sempre a Frente skierowana jest do:  

 • dzieci i młodzieży krzywdzonych pozostających w procedurach prawnych oraz ich niekrzywdzących rodziców/opiekunów  
 • dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych po zdarzeniach traumatycznych oraz ich rodziców/opiekunów 
 • dzieci i młodzieży z objawami krzywdzenia nie pozostających w procedurach prawnych 
 • profesjonalistów (psychologów, pedagogów, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych) podejrzewających lub stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie dzieci;  

zamieszkujących obecnie Lublin lub województwo lubelskie, niezależnie od pochodzenia. 

Zespół


Red dot

Marta Szczodrak

Koordynatorka CPD, psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy

Workers
Red dot

Jagoda Idzik

Pedagog, socjoterapeutka, terapeutka grupy

Workers
Red dot

Katarzyna Tomczuk

Psycholog, terapeutka grupy

Workers
Red dot

Iga Balicka

Psycholog, terapeutka grupy, pierwszy kontakt

Workers
Red dot

Izabela Bejm

Psycholog, terapeutka grupy, pierwszy kontakt

Workers
Red dot

Michalina Furmanek

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Workers
Red dot

Dorota Kazanowska

Pedagod, terapeutka grupy, pierwszy kontakt,

Workers
Red dot

Oksana Lozinska

Psycholog – konsultacje indywidualne w j. ukraińskim

Workers
Red dot

Michał Krzystanek

Lekarz psychiatra

Workers
Red dot

Paulina Fąfara

Pracownik socjalny

Workers
Red dot

Małgorzata Kaczmarczyk

Radca prawny

Workers

Oferta


Oferujemy następujące formy nieodpłatnego wsparcia: 

– konsultacje psychologiczno-pedagogiczne 

 • konsultacje psychiatryczne dla podopiecznych objętych opieką terapeutyczną 
 • porady prawne dla rodziców/opiekunów podopiecznych objętych opieką terapeutyczną 
 • prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży z trudnymi doświadczeniami oraz dla ich rodziców i opiekunów 
 • interwencje w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia przestępstw wobec dzieci do 18 roku życia 
 • grupy terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży 10-18 lat 
 • grupy wsparciowo-psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów  

– grupy superwizyjno-szkoleniowe dla profesjonalistów 

 • przygotowanie do przesłuchania i możliwość przeprowadzenie przyjaznego przesłuchania 
 • zajęcia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży.

Ponadto nasi specjaliści prowadzą zajęcia promujące zdrowie psychiczne wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców w szkołach na terenie województwa lubelskiego. Wsparcie psychologiczne prowadzimy w językach: polskim, ukraińskim i angielskim 

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Słonie na Balkonie w Łodzi

Home

Al. Kościuszki 39, Łódź 90-427

Godziny otwarcia:

8:00-20:00

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Moc Wsparcia w Sosnowcu

Home

ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, godz. 9:00 – 18:00

Wtorek – Piątek, godz. 9:00 – 17:00

Komu pomagamy


CPD w Sosnowcu to placówka, w której kompleksowo pomagamy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem, a także ich niekrzywdzącym opiekunom.

Zespół


Red dot

Monika Kaźmierska

Koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom

Red dot

Marta Siemańczyk

Osoba Pierwszego Kontaktu

Red dot

Adrian Drdzeń

Terapeuta

Red dot

Aleksandra Stawecka-Kunkel

Psychoterapeutka

Red dot

Danuta Zięba

Psychoterapeutka

Red dot

Izabela Kałka

Psychoterapeutka

Red dot

Paulina Górecka

Psychoterapeutka

Red dot

Beata Zakrzewska-Cupiał

Psychoterapeutka

Red dot

Artur Wróbel

Radca Prawny

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim

Home

ul. Gen. Hallera 19 a (budynek hali sportowej im. Gerarda Podolskiego, II piętro, vis a vis parku miejskiego), 83-200 Starogard Gdański

Godziny otwarcia:

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

Komu pomagamy


Oferta placówki skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców / opiekunów doświadczających przemocy, uczestniczącym w procedurach prawnych.
Pomagamy również profesjonalistom pracującym z dziećmi i na rzecz dzieci.
 

Kryteria przyjęcia do placówki

a) ogólne
– dzieci i młodzież od 4 do 18 r.ż. doświadczające przemocy fizycznej, emocjonalnej, zaniedbania lub wykorzystania seksualnego,
– dzieci i młodzież będące świadkami przestępstw, 
– trwają w sprawie procedury prawne: procedura NK, sprawa zgłoszona na Policji, w prokuraturze lub Sądzie Rodzinnym i Nieletnich
– warunkiem skorzystania z kompleksowej pomocy Centrum jest udział w procesie terapeutycznym dziecka i rodzica/ opiekuna

b) terytorialne
– rodziny zamieszkujące miasto Starogard Gdański
– rodziny zamieszkujące powiat starogardzki


Tryb przyjęcia do placówki

 1. Zgłoszenie dziecka do opieki terapeutycznej przez rodzica/ opiekuna. Zgłoszenie może być osobiste, telefoniczne lub mailowe.
 2. Po weryfikacji przez pracownika pierwszego kontaktu w chwili zgłoszenia, zapada decyzja czy sprawa ma charakter interwencyjny czy tryb zwykły. Przy trybie interwencyjnym odbywa się pierwsza konsultacja w możliwie najszybszym terminie – tego samego dnia lub kolejnego. Przy trybie zwykłym zgłoszenie zostaje rozpatrzone na najbliższym zespole interdyscyplinarnym, który odbywa się w każdą środę rano.
 3. Najpóźniej dwa tygodnie po zgłoszeniu odbywa się pierwsza konsultacja tylko z rodzicem/ opiekunem dziecka. W czasie konsultacji psycholog dokonuje wstępnej diagnozy sytuacji rodzinnej, przede wszystkim wynikającej z potrzeb dziecka.  Na tym etapie dokonuje się ponownej weryfikacji, czy osoba spełnia kryteria korzystania z pomocy placówki. Pierwsza konsultacja może zakończyć się przekierowaniem klienta do innych placówek pomocowych na terenie naszego powiatu, zgodnie z kompetencjami.
 4. Jeśli po pierwszej konsultacji potwierdza się kryterium przyjęcia, zespół interdyscyplinarny przygotowuje plan pomocy rodzinie. Z uwagi na dużą ilość zgłoszeń zazwyczaj rodzina zostaje umieszczona na liście oczekujących.  

Dzieci do 13 roku życia  przychodzą do placówki zawsze z prawnym opiekunem. 

 

Zespół


Red dot

Edyta Borys

kierownik administracyjny/ pierwszy kontakt

Workers
Red dot

Aleksandra Gdaniec

pierwszy kontakt

Red dot

Anna Breska

psycholog, terapeuta

Workers
Red dot

Patrycja Cieślik- Ossowska

pedagog, psychoterapeutka

Workers
Red dot

Dorota Gorczyca

psycholog, terapeuta, terapeuta rodzinny

Workers
Red dot

Marzena Kraśniewska

psycholog, psychoterapeutka, terapeuta rodzinny, koordynatorka zespołu klinicznego

Workers
Red dot

Justyna Pukała

pedagog, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny

Workers
Red dot

Katarzyna Kłobukowska

radca prawny, koordynatorka interdyscyplinarności

Workers
Red dot

Miłosz Łukaszewicz

radca prawny

Red dot

Aleksander Lebiedziński

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Red dot

Katarzyna Jasińska

psychiatra

Red dot

Anna Hukała – Folleher

pediatra

Red dot

Aurelia Jankowska

koordynatorka placówki

Workers
Red dot

Agnieszka Bielecka

Specjalista ds. projektów

Red dot

Karolina Zdroik

psycholog, terapeutka

Oferta


Oferta naszego Centrum jest bezpłatna. 

W Centrum Pomocy Dzieciom oferujemy: 

 • wsparcie psychologiczne indywidualne i psychoterapię dla dzieci i ich opiekunów 
 • wsparcie psychologiczne grupowe dla dzieci i ich opiekunów 
 • pomoc prawną w sprawach dotyczących sytuacji dziecka 
 • przygotowanie dziecka do przesłuchania 
 • Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci – udostępniany na życzenie sądu 
 • pomoc medyczną – psychiatryczną i pediatryczną 
 • konsultacje pracownika socjalnego 
 • interdyscyplinarną diagnozę i interwencję w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia przestępstw wobec dzieci 
 • indywidualne konsultacje dla profesjonalistów z różnych instytucji, podejrzewających lub stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie dziec

W CPD nie prowadzimy diagnoz dzieci w sprawach wykorzystania seksualnego i nie wydajemy opinii.

Psychologiczne wsparcie grupowe w CPD obejmuje m.in.: 

 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży 
 • Grupę terapii tańcem i ruchem dla dzieci 
 • Grupę psychoedukacyjną dla rodziców 
 • Grupę terapeutyczną dla rodziców “Rodzic jak latarnia morska”
   

Zespół doświadczonych terapeutów i psychologów we współpracy z innymi profesjonalistami (m.in. prawnikami, psychiatrami, lekarzem, pracownikami socjalnymi) dąży do zmniejszenia społecznych i psychicznych konsekwencji przemocy oraz do poprawy funkcjonowania dziecka i jego opiekunów. 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to jedna z trzech tego typu placówek prowadzonych przez FDDS.

Środki finansowe na naszą działalność otrzymujemy w formie dotacji od instytucji samorządowych i rządowych, a także darczyńców – firm i osób prywatnych. Każdy może nas wesprzeć darowizną lub przekazaniem na rzecz FDDS 1% swojego podatku Wspieraj nas

Materiały i pomoce edukacyjne
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dla dzieci, opiekunów i profesjonalistów pracujących z dziećmi, opracowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.  

Możesz skorzystać m. in. z poradników dotyczących sytuacji dziecka uczestniczącego w procedurach karnych , bezpieczeństwa dzieci w internecie czy też problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.
Wszystkie powyższe materiały i wiele innych są dostępne na Platformie Edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci.
Rodziców i nauczycieli, potrzebujących wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dziecka lub w zakresie udzielania pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym trudności, zapraszamy także do kontaktu pod bezpłatną i anonimową infolinią 800 100 100.  Więcej informacji. 

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie

Home

ul. Przybyszewskiego 20/24, 01-849 Warszawa

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek, godz. 8:00 – 18:00

Komu pomagamy


Oferta CPD skierowana jest do dzieci do 18. r.ż., które:

– doświadczyły przemocy lub wykorzystywania seksualnego;
– uczestniczą w procedurach karnych w charakterze pokrzywdzonego lub świadka;
– mieszkają na terenie Warszawy lub sąsiadujących gmin;

oraz do ich niekrzywdzących rodziców lub opiekunów.

Jeśli sytuacja Twojego dziecka lub podopiecznego/podopiecznej odpowiada powyższym warunkom i uważasz, że dziecko potrzebuje pomocy Centrum, zadzwoń pod numer 22 826 88 62.
Przeprowadzimy z Tobą krótką rozmowę, podczas której zbierzemy niezbędne informacje. Po przyjęciu zgłoszenia, zadzwonimy z propozycją terminu spotkania z psychologiem lub terapeutą. Termin uzależniony jest od liczby osób oczekujących. Pierwsze spotkanie odbywa się tylko z opiekunem, kolejne z dzieckiem.

Zgłoszenia przyjmujemy jedynie od opiekunów prawnych dziecka bądź opiekunów placówki, w której dziecko przebywa.

Zespół


Red dot

Elwira Budna

pierwszy kontakt

Red dot

Beata Ciejka

terapeuta

Red dot

Adrianna Gryszka

specjalistka ds. projektów

Red dot

Anna Klepinowska

koordynatorka CPD

Workers
Red dot

Weronika Kłakulak-Torba

psycholog, terapeuta

Red dot

Dominika Krasnodębska

psycholog

Workers
Red dot

Romana Kuczowska

pracownik socjalny

Red dot

Wiktoria Kutz-Nazarewicz

psycholog, psychoterapeutka

Red dot

Anna Maj-Błajek

specjalistka ds. projektów

Red dot

Paulina Masłowska

prawniczka

Red dot

dr Elżbieta Mieszczańska-Błaszczyk

psychiatra

Red dot

Aleksandra Mieszkowska

psycholog, psychoterapeutka

Workers
Red dot

Agnieszka Nawarenko

psychoterapeutka

Workers
Red dot

dr Anna Pietruszka-Chmarra

chirurg dziecięca

Red dot

Justyna Podlewska

koordynatorka działu prawnego

Red dot

Anna Rahnama

psychiatra dziecięca

Red dot

Aneta Sygnecka

psycholog, psychoterapeuta

Red dot

Anna Szczepaniak

koordynatorka zespołu terapeutycznego

Workers
Red dot

Marika Śmigielska

pierwszy kontakt

Red dot

Rozalia Szurpita

pierwszy kontakt

Red dot

Paula Włodarczyk

psycholog

Workers
Red dot

Jolanta Zmarzlik

specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Workers

Oferta


Oferta naszego Centrum jest bezpłatna.

W Centrum Pomocy Dzieciom oferujemy:

 • wsparcie psychologiczne indywidualne i psychoterapię dla dzieci i ich opiekunów
 • wsparcie psychologiczne grupowe dla dzieci i ich opiekunów
 • pomoc prawną w sprawach dotyczących sytuacji dziecka
 • przygotowanie dziecka do przesłuchania
 • Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci – udostępniany na życzenie sądu
 • pomoc medyczną – psychiatryczną i pediatryczną
 • konsultacje pracownika socjalnego
 • interdyscyplinarną diagnozę i interwencję w sytuacjach kryzysowych w przypadkach podejrzenia przestępstw wobec dzieci
 • indywidualne konsultacje dla profesjonalistów z różnych instytucji, podejrzewających lub stwierdzających przestępstwa i krzywdzenie dzieci

W CPD nie prowadzimy diagnoz dzieci w sprawach wykorzystania seksualnego.

Psychologiczne wsparcie grupowe w CPD obejmuje m.in.:

 • Grupę socjoterapeutyczną dla dzieci
 • Grupę wsparcia dla nastolatków
 • Grupę terapeutyczną dla nastolatków z wykorzystaniem elementów arteterapii
 • Grupę terapii tańcem i ruchem dla dzieci
 • Grupę terapeutyczną dla dzieci z objawami PTSD oraz ich opiekunów
 • Grupę psychoedukacyjną dla rodziców
 • Grupę wsparcia dla matek dzieci pokrzywdzonych przestępstwami
 • Grupę wsparcia dla rodziców z rodzin zastępczych
 • Grupę terapeutyczną dla rodziców “Rodzic jak latarnia morska”

Zespół doświadczonych terapeutów i psychologów we współpracy z innymi profesjonalistami (m.in. prawnikami, psychiatrami, lekarzem, pracownikami socjalnymi) dąży do zmniejszenia społecznych i psychicznych konsekwencji przemocy oraz do poprawy funkcjonowania dziecka i jego opiekunów.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to jedna z trzech tego typu placówek prowadzonych przez FDDS.
CPD w Warszawie pierwotnie mieściło się w lokalu przy ul. Mazowieckiej 12 w Śródmieściu, od 2018 roku działa na warszawskich Bielanach. Dzięki wsparciu darczyńców i sponsorów CPD w Warszawie to dziś odrębny, przestronny budynek z ogrodem terapeutycznym, przyjazny dzieciom w każdym wieku i dostosowany do ich szczególnych potrzeb. 

Środki finansowe na naszą działalność otrzymujemy w formie dotacji od instytucji samorządowych i rządowych, a także darczyńców – firm i osób prywatnych. Każdy może nas wesprzeć darowizną lub przekazaniem na rzecz FDDS 1% swojego podatku Wspieraj nas

 Materiały i pomoce edukacyjne 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dla dzieci, opiekunów i profesjonalistów pracujących z dziećmi, opracowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.  

Możesz skorzystać m. in. z poradników dotyczących sytuacji dziecka uczestniczącego w procedurach karnych , bezpieczeństwa dzieci w internecie czy też problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.
Wszystkie powyższe materiały i wiele innych są dostępne na Platformie Edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci.

Rodziców i nauczycieli, potrzebujących wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dziecka lub w zakresie udzielania pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym trudności, zapraszamy do kontaktu pod bezpłatną i anonimową infolinią 800 100 100.  Więcej informacji. 

Inne placówki pomocowe 

Jeśli Centrum Pomocy Dzieciom nie jest w stanie zaoferować Ci pomocy jakiej poszukujesz, być może zechcesz skorzystać z innych możliwości. 

Mieszkańców Warszawy zachęcamy do zapoznania się z ofertą pomocową organizowaną bądź wspierana przez Miasto.

Wspierają nas


Urząd m.st. Warszawy

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji NON LICET we Wrocławiu

Home

ul. Grabiszyńskiej 35-39, 53-501 Wrocław

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – 10:00-20:00
 • wtorek – 8:00-12:00
 • środa – 12:00-20:00
 • czwartek – 14:00-20:00
 • piątek – 15:00-20:00